Over tik tak

Christelijke Kinderopvang Tik Tak werkt vanuit christelijke waarden en normen. 
In de praktijk betekent dit dat onze kijk op kinderen en kinderopvang geïnspireerd wordt door wat er in de Bijbel staat over hoe we met elkaar en onze omgeving omgaan. Kinderopvang Tik Tak wil graag een veilige en zorgzame omgeving bieden waar kinderen kunnen spelen, leren en ontdekken. Er worden christelijke waarden en normen meegegeven aan de kinderen, zoals liefde en respect voor elkaar en respect voor de natuur en dieren.

Onze visie op de zorg en begeleiding van kinderen wordt zo veel mogelijk ontleend aan de principes die de Bijbel ons mee geeft. Onze uitgangspunten zijn als volgt verwoord:
IEDER KIND IS KOSTBAAR
IEDER KIND IS UNIEK
IEDER KIND HOORT ERBIJ
IEDER KIND DRAAGT BIJ