GGD verslag

Het GGD-verslag van de Buitenschoolse opvang en van de Dag- en Peuteropvang is binnen.
We hebben een positief advies gekregen.

Het inspectierapport van onze opvang kunt u inzien bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Klik hier om het GGD-verslag van de buitenschoolse opvang te downloaden.
Klik hier om het GGD-verslag van de Dag- en halve opvang te downloaden.