Buitenschoolse opvang

Openingstijden:

Voorschoolse opvang:
Op vaste dagen tussen 7:30 en 8:30 uur.

Verlengde voorschoolse opvang:
Op vaste dagen tussen 7.00 uur en 7.30 uur, op aanvraag en bij voldoende belangstelling.

Naschoolse opvang:
Op vaste dagen tussen 14:15 - 18:00 uur (woensdag vanaf 12:00 uur).

Vakanties of schoolvrije dagen:
7:30 -18:00 uur.
Er is verlengde opvang mogelijk op aanvraag vanaf 7:00 uur.