Klachtenreglement

Regels, afspraken en procedures kunnen helaas niet voorkomen dat ouder(s)/verzorger(s) soms een klacht hebben. Klachten zijn altijd bespreekbaar, zullen professioneel behandeld worden en indien mogelijk verholpen worden. U kunt een klacht indienen door middel van het klachtenformulier, te vinden op onze website of op te vragen per mail.

Wanneer wij er niet samen uitkomen, kunt u het Klachtenloket Kinderopvang (www.klachtenloketkinderopvang.nl) inschakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. U heeft van ons bij de intake informatie hierover ontvangen. Kinderopvang Tik Tak heeft een procedure klachtafhandeling, waarin de verdere afhandeling uitgelegd wordt.

 

Lees hier ons klachtenreglement

Download hier het klachtenformulier