Over tik tak

Beste ouder(s), verzorger(s),

Graag wil ik u informeren over de veranderingen in het peuterspeelzaalwerk in Maassluis die vanaf 2018 ingaan. Als gevolg van veranderende landelijke wetgeving wordt vanaf 1 januari 2018 het peuterspeelzaalwerk in Maassluis‘geharmoniseerd’ met kinderopvang. Dit betekent dat voor alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven dezelfde regels gaan gelden.

De gemeente Maassluis wil met de harmonisatie van peuterspeelzalen een basisvoorziening voor alle peuters van 2 tot 4 jaar bieden, zodat zij door middel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) goed voorbereid naar de basisschool gaan. Alle aanbod voor peuters in Maassluis heet vanaf 2018‘peuteropvang’.

Wat gaat er veranderen?

De kosten voor de peuteropvang veranderen; de (netto) kosten voor ouders met en zonder recht op Kinderopvangtoeslag liggen in 2018 op vergelijkbaar niveau.

Kinderopvangtoeslag of ouderbijdrage

Ouders die beide werken, studeren en/of in een re-integratietraject zitten* kunnen en moeten vanaf 2018 voor de peuteropvang Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. (indicatie netto kosten: zie bijlage,tabel 1).

Op de website van de Belastingdienst leest u of u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag en hoe u dit kunt aanvragen. U ontvangt de benodigde gegevens om Kinderopvangtoeslag aan te vragen via de peuterspeelzaal waar uw kind is of wordt geplaatst.

Ouders die door middel van een ‘Verklaring geen recht op Kinderopvangtoeslag’* en een ‘Inkomensverklaring’*kunnen aantonen dat zij niet in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag betalen een ouderbijdrage volgens de ouderbijdrage tabel peuteropvang 2018 van de gemeente Maassluis (zie bijlage: tabel 2).
*Let op: indien u deze documenten niet toestuurt, betaalt u het bruto maandtarief voor de peuteropvang.

Twee of vier dagdelen

Vanaf 2018 bezoeken alle peuters vanaf 2 jaar de peuteropvang minimaal zes uur per week, verdeeld over twee vaste koppeldagdelen. Doelgroeppeuters met een VVE indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin mogen vanaf 2,5 jaar* de peuteropvang twaalf uur per week bezoeken, verdeeld over vier vaste dagdelen. De twee extra dagdelen worden volledig gesubsidieerd door de gemeente.
* voor reeds geplaatste doelgroepkinderen geldt de startleeftijd van 2 jaar.

De gemeente wil dat peuteropvang bereikbaar is voor alle doelgroeppeuters met een VVE indicatie. Ouders van doelgroeppeuters die door middel van een Inkomensverklaring kunnen aantonen dat zij in de laagste inkomensgroep (> € 18.849) vallen, betalen een netto maandelijkse ouderbijdrage van € 15. Dit geldt zowel voor ouders die recht hebben op Kinderopvangtoeslag als voor ouders die niet in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag.

Doorgaande lijn naar de basisschool

Alle peuteropvang locaties in Maassluis worden in 2018 gekoppeld aan een basisschool, zodat er nog meer sprake zal zijn van een doorlopende leerlijn voor peuters. Bij aanmelding voor de peuteropvang houden ouders rekening met de basisschool die hun kind zal bezoeken. Uw opvangorganisatie zal u vertellen of deze maatregel gevolgen heeft voor de peuteropvang van uw kind.

Te nemen actie

In de bijlage vindt u informatie en uitleg over de gesubsidieerde peuteropvang in Maassluis en het aanvragen van kinderopvangtoeslag. U wordt verder geïnformeerd via de opvangorganisatie over de veranderingen die voor u van toepassing zijn en de actie die u moet nemen. Indien nodig ontvangt u extra uitleg en/of hulp bij het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag.


Klik hier om de bijlage te downloaden

Klik hier om het inschrijfformulier voor de peuteropvang te downloaden
Klik hier om de verklaring geen recht op kinderoptoeslag te downloaden.Sla het formulier op uw computer. Vul het formulier in en mail het vervolgens naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.